Roy Milton Paredes Caracholi

eingesetzt in folgenden Angeboten:
   Capoeira
   Tricking & Floreio